AK’larda göçmen fraksiyonlar dönemi 1994’te başladı

Türkiye kökenliler tarafından kurulmuş, sadece kurulmakla kalmayıp en az bir eyaletteki AK’ya en az 1 temsilci göndermiş fraksiyonların kısa hikayelerini aktaracağız bu bölümde

TW Türkçe – Göçmen kökenli çalışanlar tarafından oluşturulan “göçmen fraksiyonlar” dönemi, 1994 yılında Viyana’da başladı. İşçi Meclisi (Arbeiterkammer-AK) ile ilgili bir önceki araştırma-haberde, Avusturya’da “yabancı” statüsünde bulunan çalışanların seçilme hakkı mücadeleleri anlatılmıştı. Göçmen kökenli çalışanların, özgün fraksiyonlar oluşturmaya yönelmeleri, o süreçle aşağı yukarı paralel yaşandı.

İlk fraksiyon: DFA (1994)

Kurulan ilk fraksiyon, “Herkes İçin Demokrasi” (Demokratie für Alle-DFA) oldu. Bu fraksiyon, 1994 seçimlerinde Viyana ve komşu eyalet Aşağı Avusturya’da ayrı birer liste çıkardı. DFA, ilk kez katıldığı o seçimlerde, Viyana’da 3, Aşağı Avusturya’da ise 1 tamsilci gönderdi İşçi Meclisi’ne. 1994-2000 çalışma döneminde çok sayıda etkinlik düzenleyen DFA, aynı zamanda önemli kampanyalar yürüttü. Bu kampanyalardan birinde 1800 imza toplandı ve tüm çalışanlar için seçilme hakkı önergesi verildi. Önerge AK’da kabul gördü. Ancak, 1996’da SPÖ-ÖVP koalisyonu gündeme geldi, kurulan hükümet programında bu önergeye yer verilmedi. Dolayısıyla, “yabancı” statüsündeki çalışanların da seçilme hakkına kavuşması, 2000’li yılların ikinci yarısına kaldı.

2000 yılında yapılacak seçimlerden önce, DFA, bir genişleme içine girdi. 29 Ocak 2000 günü, resmî olarak “Herkes İçin Renkli Demokrasi” (Bunte Demokratie für Alle-BDFA) adını aldı. Artık sadece İran ve Türkiye kökenli değil; Şili, Polonya, Nijerya, eski Yugoslavya kökenli göçmenleri de almıştı çatısı altına. Kurumsal yapıdaki bu genişleme ve renklenme çabaları, seçimlerde çok da işe yaramayacaktı. BDFA, Aşağı Avusturya İşçi Meclisi’nin dışında kalırken, Viyana AK’ya da sadece 1 temsilci gönderebildi. Bu dönemdeki önemli gelişmelerden biri olarak, “Bunte” adlı kapsamlı bir aylık derginin çıkarılmaya başlanması anımsatılabilir.

Bu fraksiyon, günümüze kadar kuruluş yılında sağladığı başarıya bir daha ulaşamadı. Sadece Viyana AK’da ve hep tek bir temsilciyle temsil edilegeldi. Bunun önemli nedenlerinden biri, aşağıda göreceğimiz gibi, göçmenlerin yeni fraksiyonlar kurmuş olmasıydı. Başka alanlarda da ve sayısız kere tekrarlanan bir süreç; birileri çıkıyor bir girizgâh açıyor, ilgili çokça kişi asılıyor çalışmaya, bir başarı elde ediliyor ve o “ilk başarı” çok kısa sürece “paylaşılacak pasta”ya dönüşüveriyor, küçülüyor da küçülüyor. 1994’te birlikte ayağa kalkan göçmenler, zamanla farklı yollara dökülmüşlerdi.

İkinci fraksiyon Vorarlberg’den geldi: NBZ (1998)

Gelecek İçin Yeni Hareket (Neu Bewegung für die Zukunft-NBZ) 1998’in sonlarında, ülkenin en batıdaki eyaleti Vorarlberg’de kuruldu. Başkanlığını Adnan Dinçer’in yaptığı NBZ, Nisan 1999’da yapılan seçimlerde, %7,2 oy oranıyla 70 kişilik AK-Vorarlberg’e 5 temsilci gönderdi. Milliyetçi-muhafazakar Türkiye kökenli çalışanlara hitap eden bu fraksiyon da kuruluş yılındaki başarıyı, sonraki dönemlerde gösteremedi. Örneğin, 2004’teki seçimde temsilci sayısı 3’e düştü. 2009’da, %6,08 olan oy oranı, 2014’te %5,48’e geriledi. Ki bu hareket, yine Adnan Dinçer liderliğinde 2016 sonbaharında partileşecek, Avusturya’da Türkiye kökenlilerin kurduğu ilk siyasi parti olacaktı. 20 Eylül 2014’te yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinde, sadece %1,74 oranında oy aldı, dolayısıyla eyalet milletvekili çıkarması söz konusu olmadı. Yeni eyalet seçimleri bu yıl içinde yapılacak.

BÜNDNİS MOSAİK (1999)

Türkiye kökenli nüfus içindeki Milli Görüş taraftarlarının 1999’da kurduğu bir fraksiyon Bündnis Mozaik. Aynı yıl içinde yapılan seçimlerde AK-Viyana’ya (3.314 oyla) 3 temsilci gönderdi. 2004 yılından beri Viyana’dakinin yanı sıra Salzburg, Yukarı Avusturya, Aşağı Avusturya ve Steiermark AK seçimlerine de katılıyor. 2004’te oyunu 4.946’ya çıkardı, temsilci sayısı önceki dönemle aynı (3) kaldı. İlk başkanı Birol Yılmaz, milliyetçi-muhafazakar akademisyenler derneği ATAM’ın da başkan yardımcısıydı. Onun yerini alan Yaşar Ersoy ise, Avusturya Türk-İslam Birliği’nin (ATİB) cenaze fonu sorumlusu. Bündnis Mozaik, 2009’da bir bölünme yaşadı ve bu yılki seçimlerde, Viyana-AK’ya sadece 1 temsilci gönderebildi. Bir önceki seçim olan 2014’te ise, AK dışında kaldı.

Liste Perspektiv

Bir ekip Bündnis Mosaik’ten ayrılarak, Şubat 2009 itibariyle dernekleşme çalışmları içine girdi ve “Perspektif Hareketi” (Perspektive-Bewegung) şeklinde adlandırdı kendini. Dernekleşme çalışmaları 9 Eylül günü tamamlanarak resmîyet kazanıldı. Aynı yıl içindeki AK seçimlerine birkaç eyalette bu isim altında katıldılar: Liste Perspektiv. Ekibin başını, Viyana İslam Federasyonu‘nun (IFW) hem avukatı hem de yönetim kurulu üyesi olan Ümit Vural çekiyordu. Vural, kısa bir süre önce Avusturya’daki Müslümanların resmî temsil kurumu IGGiÖ (Avusturya İslam İnanç Topluluğu) başkanı oldu. Bu fraksiyon, Bündnis Mosaik’e göre daha etkili olabildi. Viyana AK’ya, 4.516 oyla 3 temsilci gönderdiler 2009’da. Bir sonraki, yani 2014 AK seçimlerinde, 180 kişilik Viyana AK’daki temsilci sayısı 4’e düştü.

TÜRK-İŞ

2009 AK seçimlerinden itibaren TÜRK-İS (Union der österreichisch-türkischen ArbeitnehmerInnen in Wien / Viyana’da Avusturya-Türk Çalışanlar Birliği) adlı fraksiyonu görüyoruz. 1 temsilci ile temsil edilmeye başlandı. 2014 seçimlerinde de 1 temsilcide kaldı.

Buraya, Türkiye kökenliler tarafından kurulmuş, sadece kurulmakla kalmayıp en az bir eyaletteki AK’ya en az 1 temsilci göndermiş fraksiyonların kısa hikayelerini aldık. Beş fraksiyondan sadece ilk kurulanı olan DFA/BDFA Türkiye kökenli sol ve sosyalist çalışanların etkili olduğu bir fraksiyondu. Ki bu fraksiyon, 2000’den itibaren hızla multietnisiteli bir yapıya evrilmiştir zaten. Diğer dördü, Türkiye kökenli nüfus içindeki sağ, muhafazakar, Milli Görüş taraftarı, milliyetçi çalışanların kurumlarıdır. Kurulduklarından bugüne kadar sadece Türkiye kökenlilerin katıldığı oluşumlar olarak kalmışlardır. Mevcut perspektifleri de bu şekilde devam edeceği yönündedir.

Vielleicht gefällt dir auch