Kurtuluş Teolojisi’nin kökenleri ve gelişimi

Latin Amerika Kilisesi ruhani alanla yetinmeyip bu dünyanın sorunlarıyla da ilgilendiği, kitlelerin içine girip, onların sorunlarına sahici çözümler geliştirebildiği ölçüde güç kazandı. Kurtuluş Teolojisi’nin geliştiği zemin de budur. Bu teoloji, kilise hiyerarşisi içinde bulunan ruhban sınıfın yoksulların sorunlarına yönelmesi, bu sorunu çözmek için çareler aramasıyla ortaya çıkmıştır.

Weiterlesen