Avrupa’nın ilk anayasa mahkemesi Avusturya’nınki

Anayasa Mahkemesi’nin yargısı, çoğunluğu elinde tutan iktidar gücünün, “ulusal irade”yi ve “parlamento yetkisi”ni kullanışına duyduğu güvensizliğe dayanır. “Çoğunlukçu” bir tarz yerine, “karşı” bir “çoğulcu irade” olarak belirir.

TW Viyana – Avusturya Anayasa Mahkemesi (Verfassungsgerichtshof Österreich) 1920 yılında kuruldu. Bu tarihe kadar, Avrupa’nın başka bir ülkesinde böyle bir kurum yoktu. Mahkeme, 14 asıl ve 6 yedek üyeden oluşuyor. Bu üyeler, federal (merkezi) hükümet ve Ulusal Meclis’in teklifiyle ülkenin cumhurbaşkanı tarafından atanır. Mahkemenin şu andaki başkanı Brigitte Bierlein, yardımcısı ise Christoph Grabenwarter.

Bu Anayasa Mahkemesi, yasaların anayasaya uygunluğunu denetler, partileri, başbakanları, bakanları “yüce divan” sıfatıyla yargılar. İşlevleri gereği Anayasa Mahkemesi, Avusturya’da “siyaset üstü bir kurum” olarak değil, “siyasal niteliği olan bir organ” şeklinde tanımlanır. Avusturyalı hukukçu Hans Kelsen’in deyimiyle, “negatif yasa koyucu”dur bu kurum. Neden böyledir? Çünkü, bazı yasaları iptal etmek suretiyle siyasal iradenin gücünü sınırlar.

Anayasa Mahkemesi’nin yargısı, çoğunluğu elinde tutan iktidar gücünün, “ulusal irade”yi ve “parlamento yetkisi”ni kullanışına duyduğu güvensizliğe dayanır. Gerektiğinde, “çoğunluğun iradesi”ni sınırlandırmak onun görevi ve işlevidir. “Çoğunlukçu” bir tarz yerine, “karşı” bir “çoğulcu irade” olarak belirir. Azınlıkta kalanların hak ve özgürlüklerini, çoğunluk iradesini elinde tutan siyasal iktidarın keyfilikleri karşısında korumakla yükümlüdür.

Avrupa’da “ilk” olan Avusturya’daki Anayasa Mahkemesi’nin görevleri, işlevleri kısaca böyle ifade edilebilir. Sergilenen pratik ise, farklı kesimler açısından her zaman tartışmalı olacaktır.

Vielleicht gefällt dir auch