Avusturya’da rüzgar enerjisi üretiminin 25. yılından dersler

Avusturya ilk rüzgâr tirübinini 1994’te inşa etti. İnşa edip ancak faaliyete geçiremediği ilk nükleer enerji santrali Zwentendorf’dan çok daha fazla rüzgâr enerjisi üretiyor bugün. 2018’de 1.313 adet rüzgâr tirübininde 3.045 megavatlık enerji üretildi.

Viyana – Avusturya’daki yerli/ülke içi enerji üretiminin yüzde 72’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Bunun yüzde 56’sı hidroelektrik üretime dayalıdır. İkinci sırada, yüzde 28’lik payla termik santraller gelir. Rüzgar, fotovoltaik ve jeotermal enerji gibi yeni ve yenilenebilir enerji türleri, yerli enerji üretimine sürekli artan bir katkı sağlıyor. Bu son yeni kaynaklar grubunun toplam enerji üretimindeki yeri, yüzde 16’dır. Rüzgâr enerjisi, yenilenebilir yeni kaynaklar içinde tek başına ele alındığında, 2016 verilerine göre toplam enerji üretimi içindeki oranı yüzde 12’yi bulmuş durumda.(1)

Avusturya’da 2018’in sonunda toplam 3.045 megavatlık temiz ve çevre dostu rüzgâr enerjisi üretildi. Bunun için faaliyette olan rüzgâr tirübini sayısı 1.313 adet. Elde edilen rüzgâr enerjisinden yararlanan hane sayısı ise 1,9 milyondan fazla. Toplam nüfusu 8,5 milyon olan Avusturya için azımsanacak bir rakam değil bu. Bu miktardaki bir rüzgâr enerjisi üretimiyle her yıl 4,3 milyon ton CO2 salımı önlenmiştir. Farklı bir kıyaslamayla, her yıl toplam 2,000 otomobilin saldığı kadar CO2 tasarrufu sağlanıyor. 2019’da var olanlara, 209 megavat kapasiteye sahip 66 civarında rüzgâr tirübini eklenmiş olacak. Bu yıl için planlanmış rüzgâr endüstrisine yatırım miktarı, yaklaşık 345 milyon avro.(2)

Avutsurya da vakti zamanında nükleer enerji santralleri üretimine başlama kararı almış Avrupa ülkelerinden biriydi. Ki nükleer enerji santrallerinin ilkini (Zwentendorf) inşa etmiş, bitirmiş; ancak yapılan halk oylaması ve düzenli protestolar sayesinde hiç çalıştıramamıştı. Yıllar sonra bugün rüzgâr tirübinlerinden elde edilen temiz enerji miktarı, o Zwentendorf Nükleer Enerji Santrali’nin üretebileceğinden daha fazla. Bugün bir yılda üretilen rüzgâr enerjisiyle, bir elektrikli araba, dünya genelinde 100.000 kez, 41 milyar kilometre yol kat edebilir.

Eyaletlere göre panorama

9 eyaletten oluşan ülkede; batıdaki üç eyelet olan Vorarlberg, Tirol ve Salzburg dışındaki bütün diğer yedi eyalette rüzgâr enerjisi üretimi yapılıyor. Üretim kapasitesinde aslan payı, 729 tirübin ve 1.661 megavatlık enerjiyle en geniş topraklara ve çok sayıda ovaya sahip Aşağı Avusturya (Niederösterreich) eyaletinin. Onu, 446 tirübinden 1.090 megavatlık rüzgâr enerjisi üreten Burgenland eyaleti izliyor. Diğer dört eyalettin sıralaması şöyle: Steiermark, 97 rüzgâr tirübiniyle 237,4 megavat; Yukarı Avusturya (Obereösterreich) 30 rüzgâr tirübiniyle 47,3 megavat; Viyana 9 rüzgâr tirübiniyle 7,4 megavat ve Kaernten 2 rüzgâr tirübiniyle 1,3 megavat temiz, doğa dostu enerji üretiyor.

Rüzgâr enerjisine giden yol

Bundan yaklaşık 20 yıl öncesine kadar, Avusturya meteorologları rüzgar tirübinlerinden çok da ümitli değildi. Avusturya’da büyük ölçüde elektrik üretecek kadar rüzgar olmadığı kanısındaydılar. Alplerin eteklerinin yanı sıra, Doğu Avusturya’nın ovalarının ve tepelerinin rüzgar enerjisi üretimi için uygun olduğunu ilk gösterenler, kendi rüzgar tirübinlerini inşa eden özel öncüler oldu. Onlar tarafından yapılan rüzgar ölçümleri, o güne kadarki genel kanıyı değiştirmeye başladı. Bu da Avusturya’nın 1994’te ilk rüzgar tirübinini inşa etmesiyle sonuçlandı.

Bu alandaki asıl gelişme 2002’de sağlandı. 2002-2006 arası, “1. Genişleme Aşaması” olarak tanımlanır. İkinci atak dönemi 2012’den sonra yaşanır oldu. Çünkü artık bu temiz, doğa dostu, yeşil enerji üretimi ve tüketiminin kendi yasası vardı.

…………………………………………..
Kaynaklar & Açıklamalar:

1) oesterreichsenergie.at (Veriler Avusturya İstatistik Kurumu’na ve 2017-18 yıllarına ait)
2) www.igwindkraft.at, www.statistik.at
3) 40 yıl önce bugün, atom santraline “hayır” denildi! Bkz. http://www.toterwinkel.at/avusturya-40-yil-oence-buguen-atom-enerjisine-hayir-dedi/

(Fotograflar: HÜSEYİN A. ŞİMŞEK)

Vielleicht gefällt dir auch