Beş psikolojik karakter

İnsanın psikolojik hastalık olarak tanımlanan beş farklı karakteri üzerinden bir genellemeye ulaşılır ve insanların ortak kişilik özellikleri gösterdiği saptanır. Bu beş karakteri tek tek ele almaya karar verdim.

Sadaka ve tekmil

Osmanlı’nın millet sistemiyle başlayıp, İttihat ve Terakki döneminde zirveye ulaşan etnisite mühendisliği, cumhuriyet döneminde de yeri geldikçe asimilasyon, segregasyon ve likidasyon “araçlarının” her biri kullanılarak sürdürülmüş.