Coronavîrûs

Coronavîrûs, ji malbeteka vîrûsan ya herî mezin e ku ji wê nexweşî peyda dibin û seranser jî ji serma girtinê, ji qelifandinê pêk te. Ewqasî ku te zanîn hetta niha li ser dinê, ew vîrûs bi mirovahatî peyda nebû ye.

Sürgünün gidişatı hakkında

İster önemli noktalara parmak basalım, istersek günlük basit aksaklıklara takılalım. Söylediklerimiz, eleştirel söylemimiz, her iki ülkede yaşayan “yerliler” tarafından da maalesef “hariçten gazel atma” olarak değerlendiriliyor.

Beş psikolojik karakter

İnsanın psikolojik hastalık olarak tanımlanan beş farklı karakteri üzerinden bir genellemeye ulaşılır ve insanların ortak kişilik özellikleri gösterdiği saptanır. Bu beş karakteri tek tek ele almaya karar verdim.