Bir zamanlar sosyalizm – 2 | Arnavutluk deneyimi

Tarımda kolektivizasyon uygulanır, konut sorunu çözülür, okuma-yazma seferberliği ilan edilir, eğitim ve sağlık hizmetleri ülkenin en ücra köşesine kadar ücretsiz ulaştırılır, elektriksiz bir tek köy kalmaz, kadın sosyal yaşamda önemli görevler üstlenir. Sanayi 150 kat, tarım 5 kat büyür. Ama 1980’de işler iyice sarpa sarar.

Weiterlesen