Viyana Doğa Tarihi Müzesi

Viyana Doğa Tarihi Müzesi bünyesinde yeryüzünün oluşumu ve yapısı, evrenin başlangıcı, ilk bitkilerin ve hayvanların gelişimi, çoğalması, biyolojik çeşitlilik, genetik, insanın türeyişi gibi dikkat çekici başlıklarda kapsamlı araştırmalar yürütülüyor.

Göreme’ye dokunma!

Göreme (Kapadokya), 1950’de ‘Milli Park’ ilan edilip Açıkhava Müzesi haline getirilmiş, 1985’te ise UNESCO tarafından Dünya Tarihi Mirası listesine ve koruma altına alınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda, ‘Milli Park’ statüsünden çıkarılıverdi.