Kurtuluş Teolojisi’nin kökenleri ve gelişimi

Latin Amerika Kilisesi ruhani alanla yetinmeyip bu dünyanın sorunlarıyla da ilgilendiği, kitlelerin içine girip, onların sorunlarına sahici çözümler geliştirebildiği ölçüde güç kazandı. Kurtuluş Teolojisi’nin geliştiği zemin de budur. Bu teoloji, kilise hiyerarşisi içinde bulunan ruhban sınıfın yoksulların sorunlarına yönelmesi, bu sorunu çözmek için çareler aramasıyla ortaya çıkmıştır.

Weiterlesen

Kaynağını teolojiden alıp günceli Marksizmle açıklamak

Kurtuluş Teolojisi ne adında, ne tanımında, ne de kurucuları üzerinde tam bir netlik olmayan, ama etkileri kıtayı da aşarak günümüze kadar devam eden toplumsal bir harekettir söz konusu olan. Latin Amerikalı Katoliklerin (Protestanların bir bölümüyle de birleşerek) başlattıkları tarihi önemdeki arayış onları kaçınılmaz olarak Marksizm konağına taşımıştır.

Weiterlesen