MESUT KİMSESİZ

Çıraklıkla ilgili bilmeniz gerekenler

Viyana – Öncelikle “çıraklık”ın tanımını yapmakta fayda var. Nedir çıraklık? Kimdir “çırak” ya da kimlere “çırak” denir?

Öncelikle yanıtlamamız gereken soru, çıraklığın ne olduğudur. Meslek eğitim yasasına göre çıraklık, bir mesleği yapabilmek için gereken bilgi ve becerinin, belirli şartları taşıyan iş yerlerinde veya kurumlarda, belirli bir zaman içinde verilmesidir. Bu süre sonunda bu eğitimi alan kişiler, mesleklerini tek başlarına icra edebilecek sorumluluk ve yeteneğe sahip ve bunu başarılı bir sınavla sonlandırmış ise “çıraklık belgesi” ile ödüllendirilirler.

Sıradaki sorumuz, çırağın kim olduğudur. Çırak gerçek bir kişidir. Çırak bir meslek edinme sözleşmesiyle, resmi olarak tanınan bir mesleği icra etmek üzere gerekli eğitim ve beceriyi kazanmak üzere en az iki sene bir süreyle, kanunun tanıdığı bir kurum veya işletmede yer alan, Avusturya kanunlarına göre en az 9 yıllık mecburi temel eğitim almış, kalifiye işçi olma yolunda gerçek bir kişidir. Meslek eğitim yasasına göre bir işçidir.

Bu amaca ulaşılması için “Bilim, Araştırma ve Endüstri Bakanlığı”, meslek eğitimi kurumları ve sosyal taraflar arasında oluşturulan bir koordineli çalışma söz konusu. Eğitimin kalitesi ve gelişimini sağlayan bir işbirligi stratejisidir bu. Çıraklık eğitiminin finansmanı da koordinasyon çerçevesinde sağlanır.

Çıraklık anlaşması

Çıraklık eğitimi veya meslek eğitimi alma yolunda ilk aşama, bir meslek okuluna kayıt yaptırmış olmaktır. Sonra, çıraklık adayına çıraklık eğitiminin sağlanması için, ilgili iş yeri veya kurum ile ilgili meslek okulu arasında bir anlaşmanın yapılmış olması gelir.

Meslek okullarına devam mecburiyeti vardır. Bu devam zorunluluğu, meslek eğitim süresine göre haftada en az bir veya iki gündür. Meslek veya çıraklık anlaşması yapılması veya bitirilmesi iki hafta içinde meslek okuluna bildirilmelidir.

Çıraklık anlaşması imzalanmasıyla, taraflar iş ve eğitim hukuku çerçevesinde birbirlerine taahütte bulunmuş olurlar. Bu taahütler, çıraklık sözleşmesinde genel ve özel maddelerle belirlenir. Bu maddeler, çok sayıda ilgili kanun çerçevesinde belirlenir.

Eğitim kanunun yanı sıra iş yasası, çocuk ve ergenlerin çalıştırılması kanunu, sosyal sigorta ve emeklilik kanunu, hamile ve annelerin korunma yasası, çalışma ve tatil sürelerini belirleyen kanunlar, iş yeri ve çalışanların sağlığını koruma kanunları gibi.

Avusturya vatandaşı olmayan çocuk ve gençlerin bu meslek eğitimi ve çıraklık eğitimi alma durumları, yabancılarla ilgili kanunlardaki oturum ve çalışma haklarıyla doğrudan bağlantılıdır.

Reşit olmayanlar için bu sözleşmelerin ebeveynler tarafından doğrulanıp, imzalanması gerekmektedir. Yapılan anlaşmalar yazılı yapılıp tarafların imzasını taşımak zorundadır. Sözlü anlaşmalar hukuken geçersizdir.

Yapılan sözleşmeler için herhangi bir ücret, harç veya vergi talep edilemez.

………………………………….…………
Ayrıntılı bilgi için danışın:
Çıraklık Derneği (Verein zur Unterstützung und
Beratung für Lehrlinge mit Migrationshintergrund)

verein.lehrlinge@gmail.com
0676 337 22 19

Vielleicht gefällt dir auch