DİDF’te sunum | Avusturya’da göç, kimlikler, yönelişler

DİDF 24 Mayıs Cuma günü, “Avusturya´da Göç, Kimlikler ve Yönelişler” başlıklı bir sunum organize ediyor. Saat 19:00’da başlayacak etkinliğin konuğu, gazeteci Serdar Paulo Erdost.

ViyanaDemokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), 24 Mayıs Cuma günü saat 19:00’da başlayacak ve Avusturya Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (ORF) “Halk Grupları | Azınlıklar Redaksiyonu” Viyana yöneticisi gazeteci Serdar Paulo Erdost’un konuk olacağı bir sunum organize ediyor. Erdost, aynı zamanda gazetemiz Toter Winkel’in yazarları arasında da yer alıyor.

Sunumla ilgili bilgisine başvurduğumuz Erdost, şunları söyledi: “Avusturya, çok dilli ve kültürlü bir toplum biçimine iyi bir örnek oluşturmaktadır. 7. Yüzyıl’dan beridir, Kärnten eyaletinde yerleşik Slovenler; 15. Yüzyıl’da Burgenland’a gelen Romanlar; Bohemya’dan Avusturya-Macaristan Monarşi‘sinin Başkenti Viyana’ya göç eden çiftçiler-işçiler, oralı işadamları ve bürokratlar; son olarak da Adriyatik bölgesinden Osmanlı ordularından kaçan Hırvatlar, Avusturya’nın temel öğeleri olarak adlandırılır. 1955‘de imzalanan ve yeniden doğuş anlamına gelen Devlet Anlaşması ve 1976 Halk Grupları Yasası ile resmi olarak tanınmış olmalarına karşın, bu grupların üyelerinin yoğun olarak kültürel ve dilsel erimeye maruz kalmaları önlenememiştir ya da önlenmemiştir.”

Gazeteci Erdost, kimlik inşaası ve koruması gibi konularda, Avusturya’ya 1960’lı yıllardan itibaren gelmiş ve yerleşmiş diğer işçilerle paralellik kurmanın da mümkün olduğunu vurguladı. Ancak Avusturya devletinin tavrının bu konuda sorunlu olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu alanda, devletin olanaklarının kullanılmasında büyük farklılıklar var. Devlet bir taraftan yeni kimliklere karşı eski kimliklere sahip çıkarak kendini tanımlamaya çalışıyor. Ama diğer taraftan, toplumun temel öğeleri olarak gördüğü aynı kimlikleri, kaderleriyle başbaşa bırakıyor. Beri tarafta, Avusturya’ya yerleşen yeni nüfus, zamanla geldiği ülkeye göre adlandırılarak değil de, etnik kökeni ve inanç yönelimine göre ifade bulmaya başlamıştır. Bu anlamda etnik ve inanca dayanan kimliklere uygun yapılanmada gözardı edilemeyecek gelişmeler sağlanmıştır.”

Erdost, etnik kimliklerin kendilerine biçilen işlevi aşarak sınıf çelişkisinin önüne geçen ya da sınıf çelişkisiyle eşit ağırlıktaki konumunun da sunumda, temel bir sorun olarak ele alınacağını, tartışılacağını ifade etti.

…………………………………………………………
24 Mayıs 2019, saat 19:00
DİDF Lokali: Gudrunstraße 133, 1100 Wien

Vielleicht gefällt dir auch