Ebe xasxasıko kayê domanu

Hire demê xasxasıko este: Demê gıli, çiçeğ u yemıs. Xasxasıki, ni her ju dem de ki yene werdene. Ju ki kayê domanu esto, ebe xasxasıko yeno kay kerdene. Çutır?

TW Zazaki/Kırmancki –  Usar ke ama, çayır u hegai, kas u kuçi ebe xasxasıko ki bene lilık. İson, çıke ya ki kotye xasxasıko şikino bıwero? Hire demê xasxasıko este: Demê gıli, çiçeğ u yemıs. Xasxasıki, ni her ju dem de ki yene werdene. Sıtê xasxasıko, çiye de zaf zeleqiyawo. Hemik eke gına dest u kınco ra, zaf heri vecino. Ebe ju şütene nêsono. Kam ke wazeno ebe xasxasıko pije xo mırd kero, eke toreli nêwerd, dest u lewe i bene sıng u şia.

Ju ki kayê domanu esto, ebe xasxasıko yeno kay kerdene. Çutır? İ gıle ke xona ranêbiye, i cıra kene cêne deste xo, hawalê xo ra pers kene: “Zerê ni gıl de kamci reng esto?” Çiçegê xasxasıko ke xona ranêbiye, zere gıl de zaferi sure. Hama gegane ki rengo sıpi, zerd, pembe dêre. Domani, zaferi “sur” vane. Hama gegane ju rengo binik vecino. Kam ke reng nêzonıt, nu hal de u bahsê kay kêno wind.

Vielleicht gefällt dir auch