Mesut Kimsesiz | Çalışanlar, sorunlarını ayrışarak çözemez

Mesut Kimsesiz, Rheinmetall MAN kamyon fabrikasında iş yeri ve AUGE-UG’den İşçi Odasıtemsilcisi. “Sorunlara yalnızlaşarak değil, diğer tüm ‘yerli’ çalışanlarla birlikte çözüm aramalıyız” diyor.

TW Viyana – Rheinmetall MAN kamyon fabrikasında iş yeri ve İşçi Odası (Arbeiterkammer-AK) temsilcisi Mesut Kimsesiz, “Alternatif, Yeşil ve Bağımsızlar Sendikacılar” (Alternativen, Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen – AUGE-UG) listesinden Viyana’da aday olanlardan biri. Viyana eyaletinde 23 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Viyana AK seçimlerinde belirlenecek olan 180 temsilci için toplan 13 fraksiyon ya da liste yarışacak. AUGE-UG adaylarından Mesut Kimsesiz, 16 Mart günü “Göçmenler & Sendika” adlı bir etkinlik de organize ediyor. Etkinlikte bu fraksiyonun diğer adayları da tanıtılacak, ECHO ve Dileyler adlı müzik grupları birer dinleti sunacak. Kimsesiz, AK’nın önemi, kendi fraksiyonu ve seçimlerle ilgili görüşlerini açıkladı.

AK seçimlerinin, diğer seçimlere nazaran ayırıcı özelliği nedir?

Mesut Kimsesiz: Kaç yıldır bu ülkede yaşarsa yaşasın, başka bir ülke vatandaşı, yani “yabancı” statüsünde olan çalışanların,genel ve yerel seçimlerde oy hakkı yok. Oysa, AK seçimlerinde bu hakka sahipler. Yabancı işçiler de, mevcut gidişata ve sorunlarına dair söz söyleme, kararları etkileme şansı var. Taleplerini dile getirecek temsilcilerin seçilmesi, onların “yabancı” olmaktan kaynaklanan sorunlarının çözümü için hayati bir önem taşımaktadır. Elbette, yabancı ve göçmen çalışanların sorunlarını, tüm çalısanların sorunlarından ayırmak yanlış olur. Ama, bu toplulukların ayrıca sorunları olduğunu görmezlikten gelmek de bir o kadar yanlıştır. Siyasette birçok sorunun kaynagı olarak yabancıların ve göçmenlerin gösterildiği bir ortamda gerçekleri dile getirmek, aynı zamanda bir cesaret işidir. Biz AUGE-UG olarak bu cesarete fazlasıyla sahibiz.

Yabancı ve göçmen çalışanların özgün sorunları denilince, ilk elde sıralayacaklarınız hangileri olur?

Her şeyden önce, yabancı ve göçmen kökenli çalışanlara karşı tırmandırılan bir kara propaganda var. “Yabancılar ekmeğimizi çalıyor”, “yabancılar işimizi elimizden alıyor” vs gibi. Bu kara propagandaya karşı, sıkı bir mücadele vermek şart. Yabancı ve göçmen kökenli çalışanlar olarak, bu ülkedeki zenginliği yaratanların bir parçası olduğumuzu, ama bu zenginlikten yeteri kadar pay alamadığımızı söylememiz gerekir. Bizler, çoğunluğu emeğiyle, çalışarak hayatını kazanan işçileriz. Sorunlarımızın yeteri kadar bilinmediğini her adımda görüyoruz. Ebeveynlerin çalışma hayatındaki sorunlarının yanında, çocuklarının da çok ve ağır eğitim ve meslek sorunları var.

Siz, bir göçmen fraksiyonundan değil de bir blok sayılabilecek ve Yeşillerin ağırlıkta olduğu AUGE-UG’den adaysınız. Neden?

Ben, yabancı ve göçmen kökenli işçilerin temsiliyetinin önemli olduğunun farkındayım. Ama bu sorunlara yalnızlaşarak değil, diğer tüm “yerli” çalışanlarla birlikte çözüm aramalıyız. Dinî ve etnik temelde yapılan tüm ayrımcılıklara karşı çıkmalıyız. Çalışanların sorun ve çıkarlarının aynı olduğunu dile getirmeliyiz.

Peki, hani “ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diye bir değim vardır. Geçen dönemde, fraksiyonunuzun yapabildiklerinden örnekler sıralamanız mümkün mü?

AUGE/UG Viyana AK adayları bir arada. Soldan sağa: Jens Karg, Marion Polaschek, Sonja Müllner, Mesut Kimsesiz

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Biz AUGE-UG olarak, önümüzdeki dönemde daha çok çalışma yapacağımızı ve ön açıcı girişimlerde bulunacağımızı ifade ederken, bunu önceki döneme dayandırıyoruz. Bu konudaki samimiyetimizin göstergesi, geçen dönemde yapılanlardır elbette. Sadece benim, geçen dönem çıraklık ve staj yeri bulduğum gençlerin sayısı 20’ye yakındır. Öte yandan, özellikle de birçok yabancı ve göçmen çalışan, AK’yı sadece parasız hukuksal danışmanlık ve yardım alınan bir kurum olarak görmektedir. Oysa bu, sadece gerçegin bir parçasıdır. AK, anayasal bir kurum olarak, adeta bir “gölge parlamento”dur. Genel kurul çalışmalarında verilen tasarı ve öneriler, ilgili komisyonlarda yapılan gerekli çalışmaların ardından bakanlıklara, Ulusal Meclis’e gönderilmekte; bakanlıklardan gelen kanun tasarıları hakkında işçi ve emekçiler adınataraf olarak görüş bildirilmektedir. Meslek eğitimi, tüketici hakları alanı da dahil olmak üzere, birçok alanda AK’nın uzmanlığı ve işe yarar çalışmaları kabul görmektedir.

İşçi Odaları’na çok da iyi gözle bakmayan iki parti var iktidarda. Özellikle koalisyonun küçük ortağı FPÖ, geçmişte AK’nın kapatılmasını da istemiş bir parti. Hükümet cephesiyle ilişkiler ne durumda?

Birçok yabancı karşıtı kanunlara ve kısıtlamalara imza atan mevcut hükümet, aynı zamanda AK’nın etkinliğini ortadan kaldırmak için zemin yoklaması yapmaktadır. Buna “hayır” demek, AK seçimlerine yoğun katılımla mümkündür.

Üyeleri arasında yer aldığınız AUGE-UG fraksiyonunun ayırıcı özellikleri neler?

AUGE-UG,sosyal adalet, eşitlik, çevre ve iklim sorunlarına duyarlı olduğu kadar ayrımcılığa, yoğun emek sömürüsüne, uzun çalışma saatlerine de karşıdır. İşçilerin, emekçilerin birlik ve dayanışma yoluyla sorunlarının çözümü için mücadele eder. Uyguladıgı kadın, yabancı ve göçmen kotalarıyla gerçek bir demokratik temsiliyet gerçekleştirmektedir. Göstermelik olarak değil, seçilebilir yerlerden aday gösterilmekle, bu kesimlerin seslerinin daha cok duyulması ve temsiliyeti saglanmaktadır.

……………………………………………………………
Sendika & Göçmenler Buluşması
16 Mart 2019, saat 19:00

AK Bildungszentrum
Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

Vielleicht gefällt dir auch