ÖGB’de kendini yeniden konumlandırma çabaları

Otomasyon, dijitalleşme ve küreselleşme yoluyla şimdiden çok şey olmuştu ve gelecekte çok şey değişecekti. Sendikacılar bu değişiklikler karşısında işçileri nasıl savunacaklarına hazır olmalıydılar.

Graz – Kuzey Yukarı Steiermark (Obersteiermark Nord) Bölgesi sendikacıları, Liezen kentinde organize ettikleri bir konferansta, çalışma dünyasındaki sorunları ve gelişmeleri tartıştılar. Avusturya Sendikalar Birliği’ne (ÖGB) üye farklı işkolu sendikalarında faal olan sendikacılar, yeni bir bölgesel yönetim de belirlediler. Bölgede düzenlenen konferansların üçüncüsüydü bu ve “Çalışma Dünyasının Geleceği” başlığını taşıyordu.

Sendikacılar, organize ettikleri bölgesel konferansa, eski ORF çalışanı gazeteci Josef Broukal’ı davet ettiler. Broukal, çalışma hayatında nelerin değiştiğini, yakın zamanda nelerin geleceğini birçok örnek vererek açıklamaya ve göstermeye çalıştı. Otomasyon, dijitalleşme ve küreselleşme yoluyla şimdiden çok şey olmuştu ve gelecekte çok şey değişecekti. Sendikalardaki yöneticiler, personel ve temsilciler bu değişikliklere hazır, bakış açılarını geliştirip sunacakları çözümlere sahip olmalıydılar.

“İtiraz etmekle yetinme, harekete geç!”

Liezen bölgesi sendikacılarının tartışma ve fikir sirkülasyonlarından çıkardıkları en önemli güncel şiar şu oldu: “İtiraz etmekle yetinme, harekete geç!” Kuzey Yukarı Steiermark (Liezen) Bölgesi sendikacıları, yeni bir bölgesel yönetim de belirlediler. ÖGB Liezen Bölgesi Başkanlığına Roland Krainer (GPA-djp birliği, Maco Trieben) seçildi. Yönetimde yer alan diğer isimler ise şunlardı: Elvira Eisner (sendika-PRO-GE, Landena KG), Manuela Dechler (sendika GBH, Stia Holzindustrie), Joachim Aichmann (sendika vida, ÖBB) ve Gerhard Wechtisch (sendika GÖD, LKH-Bad Aussee).

Vielleicht gefällt dir auch