Özgür Turak | Kurultay, Alevilikle ilgili kalıcı çözümlere katkı sağlayacak

Organizatör ve ev sahibi konumunda olan AABF’nin Genel Başkanı Özgür Turak, 8-9 Şubat tarihlerinde Viyana’da yapılacak “1. Avrupa Alevi Kurultayı”yla ilgili sorularımızı yanıtladı.

TW Viyana – İlgili haberine 7 Ocak günü toterwinkel.at  sayfalarında yer verdiğimiz gibi, 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Viyana’da “1. Avrupa Alevi Kurultayı” organize ediliyor. Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) bağlı bulunduğu kıta bazlı çatı kurumu Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ile birlikte düzenleyeceği kurultaya Almanya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Belçika, İngiltere, İsveç, Fransa, İtalya, Kıbrıs, Norveç, Türkiye’den araştırmacılar, akademisyenler, inanç önderleri, Alevi kurumlarının yönetici ve temsilcileri katılacak. Söz konusu etkinliğe sayılı günler kala, AABF Genel Başkanı Özgür Turak’la konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik.

Böyle bir kurultay düzenlemeye karar verilmesini sağlayan temel gereksinim, temel amaç nedir?

Özgür Turak: Aleviler din, vicdan ve inanç özgürlüğünün laiklik ilkesi doğrultusunda ve anayasal güvence altına alınarak sağlanmasını istiyor yıllardır. Kendilerinin eşit yurttaşlık, eşit haklar için hukuki, siyasi, diplomatik ve demokratik boyutta yürüttükleri mücadelesinin önemi ortadadır. Özellikle de Avrupa açısından bakıldığında, bu boşa gitmiş bir çaba da değildir. Bugün Avrupa genelinde 17’den fazla ülkede yaklaşık 1,5 milyon Alevi yaşamaktadır ve bu nüfusu barındıran ülkelerden 6 tanesi, Aleviliği kendine özgü bir inanç olarak tanımış durumdadır. Türkiye’de ve Avrupa’nın geriye kalan ülkelerinde de Aleviliğin kendine özgü bir inanç olarak tanınması ve kalıcı çözümlerin sağlanması amacıyla düzenliyoruz bu kurultayı.

Kurultayın içeriğiyle ilgili genel bir bilgi aktarabilir misiniz?

Özgür Turak: Moderatörlüklerini Ümit Sarı ve Mehtap Akar’ın üstlendiği iki dilli (Türkçe ve Almanca) kurultayımız, 8 Şubat Cumartesi günü saat 10:00’da, Avusturya ABF’nin bir tanıtım filmiyle başlayacak. Toplam, 10 dakikalık ve Almanca bir film bu. Sonra Cafer Kaplan (AABK İnanç Kurulu Bşk), Haydar Bilgin (AABF İnanç Kurulu Bşk), Şenay Ana (AABF İnanç Kurulu Üyesi), Zekiye Bilgin (AABF İnanç Kurulu Üyesi) ve Naime Ana’nın (AABF İnanç Kurulu Üyesi) katılımlarıyla delil uyandırılacak. Bunu, Avusturya’daki dini topluluk temsilcilerinden Avusturya Süryani Ortodoks Kilisesi Başpapazı Prof. Mag. Dr. Emanuel Aydın, Avusturya Katholi Kilisesi Başpapaz Vekili Mag. Dr. Franz Scharl, Evangalist Kilisesi Papazı Dr. Anna Kampl ve Avusturya Kadim Katholik Kilisesi Başpapazı Heinz Lederleitner’nın birlik konuşmaları izleyecek.

Saat 10:45’te, opera ve caz sanatçısı Özlem Bulut müzikal bir dinleti yapacak. Saat 11:00’de Avusturya ABF Genel Başkanı olarak ben bir selamlama konuşması yapacağım. Birer selamlama konuşması da AABK adına ya Genel Başkan Hüseyin Mat ya da tesilci Aynur Özcan, Avrupa Parlamenterleri Alevi Dostluk Grubu sözcüsü Günter Sidel, Viyana Belediyesi Başkanı Dr. Michael Ludwig’in bir temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek. 11:30’dan sonra ise artık oturumlara geçilecek.

Birinci gün toplam kaç tane oturum yapılacak? Bu oturumların konu başlıkları neler olacak ve kimler katılacak?

Özgür Turak: Birinci gün, üç temel oturum olacak. İlk oturumda, “Avusturya İslam Yasası‘nın Aleviler Üzerindeki Etkisi” ve “Avrupa’daki Alevi Tanınma Modelleri“ olmak üzere iki başlık var. İlk başlıkla ilgili oturuma katılması kesinleşmiş akademisyenler arasında Prof. Dr. Richard Potz (Viyana Üniversitesi, Hukuk Felsefesi Dini ve Kültürel Hukuk Enstitüsü), Prof. Dr. Stefan Hammer (Hukuk Felsefesi, Dini ve Kültürel Hukuk Enstitüsü), RA. Mag. Jacqueline Kachlyr.Poppe (avukat), Mag. Imet Mehmedi (Hukuk Fakülltesi Din Bilimleri uzmanı), Mag. Heiko Heinisch (tarihçi ve yazar) yer alıyor. İkinci başlıkla ilgili çalışma ise Aziz Aslandemir (Almanya), Gülten Akgünlü (İsviçre), İsrafil Erbil (İngiltere), Ahmet Tutay (İsveç) ve Turan Meriç (Danimarka) gibi federasyonlarımızdan temsilciler tarafından gerçekleştirilecek. Bu oturumların moderatörlüğünü Yılmaz Kahraman üstlenecek.

Saat 14:00’te başlayacak olan ikinci oturumun konu başlığı, Aleviliğin Tarihsel Kökleri ve Günümüzdeki Kurumsallaşması“ şeklinde. Davetliler arasında Prof. Dr. Hüseyin Aguiçenoğlu, Prof. Dr. Bedriye Poyraz, Prof. Dr. Handan Aksünger-Kızıl, araştırmacı-yazar Erdoğan Aydın ve Dr. Ali Murat İrat var. Üçüncü oturumla birlikte çalışma grupları devreye girecek.

Kaç çalışma grubu olacak ve bu grupların her biri hangi başlıklar altında yapacak çalışmalarını?

Özgür Turak: Üç ayrı çalışma grubu olacak. Birinci çalışma grubunun konu başlıkları inancın kendisiyle ilgili olduğu için Alevi inanç öderleri yer alacak. Mehmet Turan, Cafer Kaplan, Senay Malkoc, Dertli Divani, Haydar Bilgin, Hüseyin Gazi Dede, Celal Fırat, Nadir Sayın, Mehmet Gazi, Baki Erkonak, Efe Engin, Bülent Yaşar, Haydar Uludağ, Kazım Akbaba’nın aralarında bulunacağı bu çalışma grubunun konu başlıkları; Alevilikte Yaradılış/Varoluş Teorisi ve İnsan (Vahdet-i Mevcut ve Vahdet-i Vücut), Alevi İnancında Ölümden Sonraki Yaşam (Devriye), Alevi Geleneğinde Cem, Hakk‘a Yürüme, Kurban Erkânları şeklinde sıralanıyor.

İkinci çalışma grubunun katılımcıları akademisyenlerden oluşacak. Bu grupta üç ana başlık altında Aleviliğin tarihsel kökleri, kadimden moderne Aleviliğin gelişimi ve yol kurumlarının tarihsel inşası (Ocak- Dergah-Babalık, Çelebilik, Dedelik, ve modern örgütlenmeler vb), Aleviliğin yazılı kaynakları (Buyruk, divanlar, velayetnameler, menkibeler vs) Alevilik ve semavi dinler gibi konular işlenecek. Grubun katılımcıları arasında Prof. Hüseyin Ağuiçenoğlu, Prof. Handan Aksünger-Kızıl, Prof. Bedriye Poyraz, Yılmaz Kahraman, Rıza Aydın, Dr. Ali Murat İrat, Turan Eser, Erdoğan Aydın, Rıza Aydın, Rıza Algül, Hüseyin Şimşek, Abbas Tan, Erdal Yıldırım var.

Üçüncü çalışma grubunun konu başlıkları Avrupa Alevi örgütlenmesiyle ilgili. Alevi kurumsallaşması, kurumların mevcut durumlarının değerlendirilmesi, Alevi kurumlarının misyon ve vizyon belirlemesi, Alevi örgütlenmesinin düşünsel manifestosu, program sorunu ve kurumsallaşma modelleri gibi. Hüseyin Mat, İsrafil Erbil, M. Ali Çankaya, Hakan Alça, Cem Bitnel, Turgut Öker, Nevin Kamilagaoğlu, Nadir Bal, Erdal Kılıçkaya, Gani Kaplan, Özgür Turak, Cafer Gül gibi isimler bu grubun katılımcıları arasında yer alacak. Kurultayın ilk günü, bu grup çalışmalarıyla saat 19:00’da tamamlanmış olacak.

İkinci gün ne zaman ve hangi çalışmalarla başlayacak?

Özgür Turak: 9 Şubat Pazar günkü çalışmalarımız saat 09:30’da, delil uyandırmayla başlayacak. Saat 09:40’ta, ozan Dertli Divani bir deyiş dinletisi sunacak. Saat 10:00’dan itibaren ise, çalışma grupları sırayla yaptıkları çalışmaların sonuç bildirgelerini açıklayacak, deklere edecekler. Ardından, genel kurulun eleştirileri ve önerileri alınacak ve bildirgelere son halleri verilecek. Saat 11:45’te, “Avrupa Alevi Kurutayı’nın Sonuç Bildirgelerine Yansıyan Görüşleri Avrupa’da Hayata Geçirmek İçin Neler Yapmalı?“ sorusunun yanıtı olabilecek şekilde, AABK’ya bağlı federasyonların genel başkanları konuşmalar yapacak. Bu çerçevede konuşma yapmaları planlanan yöneticiler ve kurumları şu şekilde sıralanıyor: Almanya ABF Genel Başkanı Hüseyin Mat, Britanya AF Genel Başkanı İsrafil Erbil, FUAF (Fransa) Genel Başkanı Hakan Alça, İsviçre ABF Genel Başkanı Cem Bitnel, İsveç AF Genel Başkanı Nevin Kamilagaoğlu, Avusturya ABF Genel Başkanı Özgür Turak, HAK DER Genel Başkanı Cafer Gül, Belçika ABF Genel Başkanı Harun Özdemir, Danimarka ABF Genel Başkanı Turan Meriç.

Kurultay neyle ve saat kaçta tamamlanmış olacak?

Özgür Turak: Kurultayımızı, saat 12:30’da bağlayacağımız Hızır Birlik Cemi ile saat 14:30‘da tamamlamış olacağız.

…………………………………………………
8-9 Şubat 2020 (Cumartesi-Pazar)
Veranstaltungssaal Catamaran
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Viyana

Link: https://aleviten.com

Vielleicht gefällt dir auch