Paskalya’dan önceki Cuma, herkese ücretli tatil günü

Avusturya İşçi Odaları’nın (Arbeiterkammer-AK) desteklediği dava sonucu, Avrupa Adalet Divanı, “paskalyadan önceki Cuma (Karfreitag) herkes için tatil günü olmalıdır”, dedi.

PAULO S. ERDOST

Viyana – Avusturya’da, yanlızca Protestan mezhebine ve Eski Katolik Kilisesi’ne ait çalışan işçi ve memurlar için ”Paskalya’dan önceki Cuma“, yasal ve ücretli bir tatil günü olarak kabul görmekteydi. Bu uygulamadan dolayı, Protestan olmayan Avusturyalı bir işçi, ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Viyana Eyalet Mahkemesi, söz konusu yasa ve uygulamayı, “Eşit Davranış İlkeleri”ne aykırı ve davacı işçiyi ise haklı bulmuştu. Bunun üzerine, davacı işçinin işvereni karara itiraz etmiş, davayı Federel Yüksek Mahkeme’ye taşımıştı. Federel Yüksek Mahkeme, davanın Avrupa boyutunu göz önünde bulundurarak, kararın Avrupa Adalet Divanı’ndan çıkmasını istemişti.

Avrupa Adalet Divanı’ndan beklenen karar geldi. Tüm gerekçeleri kabül edilerek davacı işçiye hak verildi. Artık Avusturya’da da ve Avrupa Adalet Divanı’nın kararıyla, “Paskalya’dan önceki Cuma”, dini inancından bağımsız olarak herkes için ücretli tatil günü. Avusturya’daki yasa koyucunun, ferdi talepleri beklemeksizin, anılan günün herkes tarafından ücretli tatil günü olarak kullanılabilmesi için gerekli yasa değişikliğini yapması bekleniyor.

Vielleicht gefällt dir auch