MESUT KİMSESİZ

Aile bireyleri için bakım izni kullanma hakkı

Viyana – Avusturya’daki birçok Türkiyeli göçmen, işçi statüsünde. Bunların da oldukça önemli bir kesimi, kendi hak ve hukukları konusunda, yıllardan beridir yaşamakta oldukları ülke Avusturya’nınkinden çok, göç ettikleri ülke Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve düzenlemeleri  dikkate almaktadır. Yani, Türkiye’de ne var ne yoksa burada da öyle olduğunu düşünmektedirler. Bu, çok yanlış bir yargı elbette. Yanlış oldugu kadar, aynı zamanda hakların kullanımı ve hukuk mücadelesi konusunda zorluklar çıkarmakta, en başta çalışan insanlarımıza zarar vermektedir.

Kanun koyucu, bu kanunların herkesçe bilindiği varsayımı üzerine hareket eder. Eğer bir vatandaş kanunu bilmiyorsa, bihaberse kanun koyucunun sorunu değildir bu. Yani, “benim hakkım varmış, niye bana kullandırmadılar”, demenizin somut bir faydası olmaz size. Hakkınızı ve hukukunuzu bilmek ve kullanmak, sizin tasarruf alanınızdadır.

Deneyim ve izlenimlerime göre, özellikle de Türkiyeli kökenli çalışan kesimim bilmediği veya çok az haberdar olduğu konuların başında, “Bakım ve Tedavi İzni” (Pflegefreistellung) gelir. Çalışanların izin haklarını düzenleyen kanuna (UrlG/50 §16) baktığımızda, şu düzenlemeleri görürüz:

Çalışan kişiler;

  • aynı çatı altında yaşayan aile fertlerinden eş, çocuk ve ebeveynlerinin hastalıklarının tedavisi için
  • öz ya da evlat edinilmiş çocukların bakım ve gözetimleri için
  • öz ya da evlat edinilmiş çocuklara hastanadeyken veya tedaviye gidip gelirken refakat edilmesi için

herhangi bir izin başvurusu yapmaksızın, hastalık ve tedavi durumunu belgeleyerek her yıl için 1 haftaya kadar bakım ve tedavi izni alabilir. Bu durum, eşlerin yanı sıra  12 yaşından küçük her çocuk için de  geçerlidir.

 Hastalık ve tedavi sürecinin, bir haftadan daha uzun sürmesi hallerinde, çalısan kişi, bu süreye ek olarak kendi izninden de kullanabilir. Çocukların hastalandığı durumlarda, işveren diğer ebeveynin izne çıkması yönünde baskı yapamaz, tavsiyede bulunamaz. Buna karar verecek olan, bizzat ve sadece çalışanın kendisidir.

 Evli ama çocuğu olmayanlar, bakmakla yükümlü ebeveynleri bulunmayanlar, eşleri hastahanede tedavi görüyor ama refakat gerekmiyorsa, bu izinlerden yararlanamazlar. Bu “izin kullanamama” durumu, hastahaneden çıkıldıktan sonra evde bakım veya tedavi gerektiren hallerde geçerli değildir. 

Bu durumlarda dikkat edilmesi gereken noktaların başında, aynı evde ikâmet ediyor ve birbirine bakmakla mükelllef olma koşulu gelir. Hastalık ve tedavi süreci dolayısıyla kullanılan izinlerin yetersiz kalması halinde, işyeriyle anlasmalı olarak bakım izni kullanılması da mümkün.

Aile fertlerinin ölümcül bir hastalığa yakalanması durumunda, iş sözleşmeleri kanununa göre (AVRAG/19 §§13-14a), çalışanın 3 aydan 6 aya kadar ücretsiz izine ayrılma hakkı mevcuttur. Başvurular mutlaka yazılı olarak yapılmalı ve bahsedilen durum belgelenmelidir. Uzatma başvurusu, en az 5 gün önceden yapılmalıdır.  İşveren, iş yoğunluğunu neden göstererek iş ve sosyal alanlarla ilgili mahkemelere başvurarak, uygulamanın iptalini isteyebilir.

Çocuklardan birinin hastalık durumunda, izinler  9 aya uzayabilir. (Avrag/19 §14 b)

Çalışanlar, bir işyerinde en az 3 ay çalıştıkdan sonra aile fertlerinden birisi için Bakım ve Tedavi İzni’ne ayrılabilir. Yine yazılı yapılması gereken bu başvurulardan dolayı, kişinin iş sözleşmesi iptal olmaz. 1 aydan  3 ay kadar izin kullanabilir.

Bu izinlerin verilmesinde dikkate alınan kriterler, hastalık ve gerekli olan bakımın tıbbi temellerde derecelendirilmesidir. (Pflegekarenz §14c) Ayrıca, bakımın gerekli olduğu ya da hastalık durumlarında, çalışan kişi, izine çıkmayı değil de çalışma saatlerini veya zamanını işyeriyle anlaşmalı bir şekilde düzenleyebilir. (Pflegeteilzeit§14d)

Bu konularda yardıma ihtiyacınız olduğunda, muhakkak bir işçi temsilcisinden veya sendika yetkilisinden bilgi ve yardım alınız. Burada sözünü ettiğim durumla karşı karşıya olanlara geçmis olsun, çabuk iyileşmeleri ve acil şifa dileklerimle!

……………………………………………………….
mesutkimsesiz@gmail.com

Vielleicht gefällt dir auch