Waxto ke Radonê Yerevan de „Dengê Kurdî“ bi

Pilanê ma, sond ke bi nijdi, “Radonê Yerevan” kerdene ra, gosdene programê “Dengê Kurdî”. Nu program, serra 1955 ra dıma amaybi hesnaene.

Viyana – Ez, ju gomo qıckek de amo dina. Hatam serra xuya hawtine, i gomi de weşiya xo ramıte. Gomê ma de, teyna dı-hire çêwo de radon bi. Pilanê ma ra, kam ke a rocê kar u gurê xo çino, eke sond gıran gıran bi nijdi (saete 16:00 de) des u ponc deki “Radonê Yerevan (Erivan)”  kerdene ra, gosdene programê “Dengê Kurdî”. Pilanê ma u dem, ni programi ra watene “Radone Khuro”. Nu program, serra 1955 ra dıma amaybi hesnaene.

Gomê ma de ma per u pia teyna Zazaki-Kırmanci (So-Be) qesey kerdene. Ma, Kurdî-Kurmanci ra watene “Kırdaşki”. Eke raştiye pers kenane, gomê ma de teyna dı-hire kokımo Kurdi-Kırdaşki fam kerdene. İno ki heni her çi fam nêkerdene, her çi besey nêkerdene biyare zon ver.

Kam ke radonê xo esto, u varasan karê xo çino, a “qutiya wengo” guretene, amene verê çeber ya ki veciyene serê bonu. Mordemanê pilo ra kamci ke dewe dere, gıran gıran dorme i de biyene top. Ju xore tutın pılusnene, ju zoniane xo ser niştene ro, ibin dest eştene gosê xo, ya ki hermunê xo senê xo de gıredene. Hama qe kes ra weng nêveciyene, per u pia biyene lal u kherr! Wertê a des u ponc deqa de ebe “Dengê Kurdî” gomê ma biyene sem, biyene tal, kuytene hayleme. Gegane, i kılamo de huyayiş, sabiyayiş biyene; qefeliyena kari, derd u qotıkê sari, ze ağwa wısari guretene berdene. Gegane, i kılamo de jibatiye, khaleniye biyene; pilenê ma ki jibene, khalene, berbene.

Aqılê mı xona nêşiyene radon ser. Ez xona doman biyo. Ma u piê mı, khalık u pirika mı, radono ke çê ma de bi nêdene mı dest. Mı teyna dür ra; ververe khalık, pi, ap, xal, kewra u cirananê ma de gosdene na “qutiya wengo”! U radon çutır guriyene? Mı pilanê xora zaf pers kerdo. Qe keşi mı ra çiyo de baqıl nêvatene. Xora ino ki tawa nêzonene!

Roca juye mı khalıkê xo ra pers kerd:

– Khalko, nu radon çutır gurino? Ni xonde isoni, çutır kerde zerê na qutiye?

Khalıkê mı pers kerdişê niano ra qe qayil nêbiyene. Hama ju roce nia watbi:

– İsonê ke kerde uca, i xonde beçıkone.

Mı hem pers kerdene, hem xo be xo cuwab dene. Ma ni isoni, qe wesan u tesan nêbene? Mija ino nêna? Ciê xo koti de kene? Dina de çı biyo, çı nêbiyo ni isoni çutır xebere cene? Xonde xeberu çutır aqılê xo de peycene, ora dıma ki ma ra vane? Xonde kılamu, sanıku, hekato, xeberu, namu… Mı virde çıra xonde çi nêmanene? Zerê na qutiye de i çand teniye?

Mı sebeta na mesele ra xêle hewnê xırabın dibi. Tersa mı nia biye: Ni ison ke xonde baqıle, xonde hunerbende; eke ju roce zerê ni radonu ra bıveciye, kam zonenu halê ma u na dina sebene? Ez serro ra dıma wendisxane de muso ke, khalıkê mı ez qan ya ki mı de yaraniye kerdbi!

Serro ra dıma Viyana de, ez ke amaybi 46enya xo, i isone ke u programê “Dengê Kurdî” ardbi raşte, mı ino ra jukekê diye. Ez, 1998 ra nat Viyana de biyo, ita nişene ro, ita weşiyene. 2008de asma Gulane de Cemila Jelil amaybi Viyana. A xona ke çêneka azebê biye, lewê pie xo Casımê Jelil de (radon de) guriyaybi. Cemila Jelil, düşte ma u piê mı de biye, endi bibi kokım. Bırayê aê Prof. Jelile Jelil ki je ma Austria de weşiyene.

Cemila Jelil, 40 serre ra dıma, ma re heketa Radonê Yerevan u “Dengê Kurdî” arde zon ver. Ae Kurmanci (Kırdaşki, Here-Were) qesey kerd. Çutır ke serro ra raver, pilanê ma zafino Kurdî-Kurmanci nêzonene hama unca ki gosdene “Dengê Kurdî”; serro ra tepya, mı ki heni gosda Cemila Jelil! Havalê ke Kurmanci zonene, inu ma re qesê Cemila Jelil, gege Tırki, gege Almanki ard zon ver. (Foto: agos.com.tr)

 

………………………………………………………………………….
www.hüseyin-simsek.com
huseyin.simsek@gmx.at

Vielleicht gefällt dir auch