Ve o koyunlar Tuna Adası’na getirildi!

26 Şubat günü, “Tuna Adası’na Mayıs ayından itibaren koyunlar geliyor“ başlıklı bir haber yayınlamıştık. MA 45 planını uyguladı, o koyunlar Tuna Adası’na getirildi.

ViyanaToter Winkel’de 26 Şubat günü, “Tuna Adası’na Mayıs ayından itibaren koyunlar geliyor“ başlıklı bir haber yayınlamıştık. Viyana Eyaleti Çevre Bakanlığı (Magistratsabteilung 45 – MA 45), bu planını hayata geçirdi ve o koyunlar Tuna Adası’na getirildi. Böyle bir şeye neden gerek duyulduğunu bir kere daha anımsatmakta fayda var.

Bu çalışma, AB iklim koruma projesi “Life Dicca“ (Danube Island Climate Change Adaptation of the Ecosystem / Tuna Adası İklim Değişikliği Uyum Projesi) çerçevesinde yapılıyor. Söz konusu projenin uygulamaya konma zamanı, Eylül 2018 – Eylül 2023 arası. Yüzde 50’si AB tarafından karşılanan yaklaşık 2 milyon avroluk maliyeti olan projenin hayata geçirilmesinden sorumlu kurum, MA 45. Amaç, Tuna Adası’ndaki kirletici emisyonlar azaltılırken, biyoçeşitliliği artırmak. Koyun getirmekle bu iş nasıl yapılmış olacak peki?

Getirilen koyun çeşidi, karınlarını doyururken adanın “peyzaj bakımı“na katkıda bulunuyor. Onlar sayesinde, Tuna Adası’nda çim biçme makinelerine çok daha az iş düşecek. Dolayısıyla yakıt, makine yağı kirliği azaltılacak, bu yağların kokuları daha az çekilecek. Yani, çevre dostu bir yöntem bu. Viyana Eyaleti Çevre Bakanı Ulli Sima, projenin hedefinin  Viyana kentinin CO2 emisyonlarını yüzde 10 ila 20 arasında azaltmak olduğunu ifade etmişti. Aynı zamanda, Tuna Adası’ndaki bakım masrafları da yüzde 10 ila 15 oranında düşürülmüş olacak.

“Krainer Steinschafe” koyun cinsi

Bu koyun çeşidi, şimdi Avusturya’nın her bölgesinde bulunabiliyorsa da köken olarak Kärnten (Karintiya) eyaleti, Slovenya ve Friuli diyarında yaygın bir türdü. “Krainer”, bir bölge adı. Eskiden Avusturya İmparatorluğu sınırları içinde kalırdı. Bugün ise Slovenya’ya dahil bir bölgedir. “Steinschafe”, Türkçe’ye “kayalık koyunları” şeklinde çevrilebilir. Böyle anılmaları, bu koyun çeşidinin yaz boyunca yüksek dağların kayalık yamaçlarında yiyecek arama ve beslenme yeteneklerine bağlanır. Büyük sürüler halinde süt ve peynir üretimi için beslenen bu hayvanlar, “bir çim biçme makinesi”ni aratmayan otlama tarzları dolayısıyla “doğa/çevre dostu” olarak da ünlenmişlerdir.

info@toterwinkel.at

Vielleicht gefällt dir auch