Viyana eyaletinde çokdillilik ve “Diller Uygulaması”

Viyana eyaletinde, burada yaşayanların kullandıkları toplam 8 anadile yönelik olanaklar ve hizmetler sunulmaktadır. Bunun için yazılı ve sesli olmak üzere iki temel kanal devrededir.

TW Türkçe – Bütün Avusturya’da olduğu gibi Viyana eyaletinde de resmî dil Almanca’dır. Ancak, eyalet (belediye) yönetimi, Viyana’da yaşayanların kullandıkları birçok anadile yönelik olanaklar ve hizmetler de sunmaktadır. Bugün bunun iki önemli kanalı var.

Birincisi, eyalet bakanlıklarının ağırlıkla tanıtım ve bilgilendirmeye yönelik internet sayfaları çokdillidir. Ki her bir eyalet bakanlığı sayfasına merkezi bir sayfa (www.wien.gv.at) üzerinden ulaşılır. Bu sayfalar, belli aralıklarla güncellenir de.

İkinci çokdilli kanal, 8 dilde 5.000 sesli veri dosyasıylaViyana Diller Uygulaması” (Wiener Sprachen App) hizmetidir. Günlük yaşamın birkaç sözcükten oluşan ifadelerinin hızlı, kolay bir şekilde her yöne tercüme ve doğru telaffuz edilmesi olanağı sağlar.

Hem www.wien.gv.at adlı eyalet internet sayfasında, hem de “Viyana Diller Uygulaması” çerçevesinde toplam 8 anadil devrededir: Boşnakça, Almanca, Hırvatça, Kürtçe, Lehçe, Romence, Sırpça ve Türkçe. Bu dillerin yanı sıra, Almanca’nın Viyana dialekti ile de aynı hizmetler sunulur.

Tüm bu çalışmalar, Viyana Belediyesi Basın ve Enformasyon Servisi” (MA-53) tarafından ya da onun sorumluluğu altında yürütülür.

Vielleicht gefällt dir auch