Viyana kenti, en çok komünal konutla genişliyor

Bu son bölümde, yıllara göre toplu konutta gelişim safhalarını ve yekünü vereceğiz. 2002-2012 yılları arasında, Viyana Belediyesi toplu konut inşasına ara verip, yoğun yenileme ve tamir dönemi başlattı. Yeniden konut inşa süreci 2012’de planlandı. “SMART daireler” dönemi başlamıştı.

Viyana – Özellikle 1960’lardan sonra, Viyana’nın kentsel yerleşiminde, etrafını saran Aşağı Avusturya (Niederösterreich) eyaletinin sınırlarına doğru bir genişleme yaşanmaya başlandı. Yapılaşmaya açılabilecek kent içi alanlar azaldıkça bu kaçınılmazdı. Aslında yeşile ayrılmış ve yapılaşma dışında tutulmuş alanların miktarı ya da oranı gözönüne alındığında, Viyana, en az sahip olduğu kadar bir yapılaşma daha çıkarırdı içinden. Ancak, kentleşme konseptindeki yeşil alan, geniş cadde ve bulvarlar, geniş meydanlar hassasiyeti bir kenara bırakılmak istenmiyordu. Bugün nüfusu 1.8 milyon olan Viyana’nın yüzölçümünün yaklaşık yarısı, yapılaşmaya kapalı alanlardan oluşuyor. Dünyadaki en yeşil mega (milyonluk nüfusa sahip) kentlerinden biridir. Kentin bu özelliğini koruyacak ve geliştirecek şekilde yapılaşmanın devam ettirilmesi, çeperlere doğru yayılmayı gerektirdi. Yoğunlaşmış bir yapılaşma, kentteki yaşam kalitesinin düşmanıydı.

Bu çerçevede, Per-Albin-Hansson-West(Batı) Konutları’na, Per-Albin-Hansson-Ost(Doğu) Konutları eklendi. Aynı dönemde, 22. Bölge’deki Stadlau tarla arazilerinin bir bölümü yerleşime açıldı. Zaten etrafını saran orman kaplı dağ ve tepe silsilesi dolayısıyla Viyana; toplamı 23 tane olan belediyelerinden Liesing, Simmering, Floridsdorf ve Donaustadt belediyelerinden dışarıya doğru genişleme olanağına sahipti. Bu çerçevede, 1960’lı yıllar boyunca, Viyana’da yıllık olarak ortalama 9.000 belediye toplu konutu yapıldı ve ihtiyaç sahiplerine uygun fiyatlarla kiralandı. Toplu konutlarda hazır betonla inşaaya geçişte bu süreçte, 1962’den itibaren başladı. 1969’da, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hizmete sokulan belediye evlerinin sayısı 100.000’ni buldu.

Yıllara göre toplu konutta gelişim safhaları ve yekün

Dizi yazımızın bu son bölümüne, yıllara göre Viyana Belediyesi’nin toplu konut politika ve uygulamalarındaki gelişimin, değişimin başlıca ipuçlarını vererek devam edelim. Bunu, 2. Dünya Savaşı’nın atmosferinden ağır ağır çıkılan, 2. Cumhuriyet’in ulusal ve uluslararası boyuttaki kuruluşunun esasen tamamlandığı 1950’den sonrası için yapacağız.

  • Viyana Belediyesi, 1950’de ilk kez küçük, iki katlı (dubleks) daireler üretimine geçti. Bu, yatay yerine dikey esaslı konut üretimi; tek katlı ve az katlı yapılarla kıyaslandığında, çok daha fazla ev olanağı sağlandığı görülür.
  • 1970’lerde, Schöpfwerk Konut Parkı (Der Wohnpark am Schöpfwerk) inşa edildi.
  • 1980’lerde (1984’ten itibaren olmak üzere), yıllık ortalama 10.000 daire/ev yenilendi, tamir edildi.
  • 1990’larda, yoğun bir yeni konut/ev yapımına başlandı.
  • 2000 yılında, “Wiener Wohnen”, Viyana Şehir Anayasası’nın 71. Maddesi’ne göre, Viyana şehrinin bir şirketi haline geldi ve Viyana Ev Servisi (Wohnservice Wien) kuruldu.
  • Yine 2000 yılında, mevcut dairelerin ısı yalıtımını iyileştirmek amacıyla, Viyana konutlarını sübvanse etmenin bir parçası olarak, „Thewosan“ adlı bir tanıtım ve iyileştirme kampanyası başlatıldı. Amaç, mevcut enerji tasarruflu ama daha işlevsel kullanmak, enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaktı. Bu girişimle, termal olarak yenilenmiş binaların sakinleri, daha düşük ısıtma maliyetiyle sürdürür oldular yaşamlarını. Kurulan çevre dostu, enerji kaynakları ve ısıtma sistemleri sayesinde her yıl yaklaşık 304.000 ton CO2 tasarrufu sağlanmaktadır.

Bütün bu gelişmelerin, yenilenmenin, yeni organizasyonlara gitmenin, şehir adına şirketleşmenin ortaya çıkardığı tablonun yekününe gelince: 2. Dünya Savaşı sonrası ve 2. Cumhuriyet döneminin başlangıcından ele aldığımızda, 1945-80 yılları arasında, yaklaşık 300.000 birim (ev, daire) konut inşa edilmiş ve hizmete sokulmuştur.

2002-2012: Belediye toplu konutu inşaya ara, yoğun yenileme ve tamir dönemi

Viyana Belediyesi Konut Şirketi,son belediye binasını 2002’de Liesing’de (Rösslergasse 15’te) inşa etmeye başladı ve evler, 2004’te sakinlerine teslim edildi. Bu toplu konutun inşası, 1997 yılında projelendirildi ve Avrupa çapında bir yarışmanın sonucu ortaya çıktı. Proje, “Çayırda” („In der Wiesen“) adını taşıyordu. Kazanan proje, bu başarısını ucuz ekolojik yapı ve planlama nitelikleri arasındaki dengeyi iyi kurmuş olmasına borçluydu. Konut kompleksi, çok katlı daire ve küçük dairelerden oluşmaktadır.

Viyana Belediyesi Konut Şirketi,son belediye binasını 2002’de inşa etmesinden sonraki dönemde, özellikle 2008’den itibaren yoğun bir şekilde varolan komünal konutların yenilenmesi, tamir edilmesi devam etti. 2008’de, toplam 130 milyon avroluk yatırım hacmiyle yaklaşık 6.200 daire yenilendi. 2009’da, 183 milyon avroluk bir yatırım ile 8.500 dairenin rehabilitasyonu gerçekleştirildi. 2010’da, yaklaşık 10.000 daireden oluşan toplam 42 toplu konut binasının yenilenmesi yapıldı. 2012’de yapılan yenilenmelerin bilgileri, toplam 18.500 daireye 941 milyon avrodan fazla harcanmasıydı. Komünal binalarda, yenilenen dairelerin sayısı yaklaşık 33.000 olarak zikrediliyor.

2010’da, Viyana Belediye Konutları’na yönelik yeni bir servis devreye sokuldu: Komşular arası ilişkilere bakmakta olan bir organizasyon: “wohnpartner” (konut ortağı).

2012’den itibaren yeni inşa süreci: SMART daireler dönemi

2012’de, şimdilerde Viyana Belediye Başkanı olan Michael Ludwig tarafından yeni bir proje gündeme getirildi. Ludwig, o tarihlerde Viyana Belediyesi Konutları’ndan Sorumlu Eyalet Bakanı (Belediye Dairesi Başkanı) idi. On yıl önce ara verilen, belediye evi inşa etme tekrar planlanmaya başlandı. Yeni konut tarzı, kısaca “SMART Konut” şeklinde adlandırılıyor. Slogan şu: Küçük, komple ve uygun maliyetli! Viyana belediyesi konutlarıyla aynı kriterlere göre verilecekti ihtiyaç sahiplerine.

Bu daireler genç ailelerin, çiftlerin, yalnız ebeveynlerin ve bekârların ihtiyaçlarına cevap vermek içindi. Genel konut programının bir parçası olarak inşa edilecekti. Günümüzün Viyana Belediyesi Konutları’ndan Sorumlu Müdürü olan Kathrin Gaál, “SMART daireleri şimdi en popüler yaşam formları arasında yer alıyor”, diyor ve ekliyor: “Gelecekte, sübvanse edilen her daire bir SMART dairesi olarak inşa edilecek.” Dairler, 40 metrekareden 100 metrekareye (Tip A’dan Tip E’ye) kadar 5 tipte yapılıyor. Ortalama SMART dairesi, 65 metrekaredir.

Yeni Belediye Evleri” (Gemeindewohnungen NEU) ilk temel atma töreni, Aralık 2017’de gerçekleşti. 120 daireli ilk proje, Favoriten Belediyesi’nde (Fontanastraße’deki eski AUA merkezinin bulunduğu yerde) plana alındı. Projenin tamamlanması, 2019 sonbaharını bulacak. Bu konutlara, 2014’te yaşamını yitiren Ulusal Meclis Başkanı Barbara Prammer’nın (SPÖ) adı verildi. Uygulamaya konan tek proje bu değil elbette. Şu anda, Viyana’nın dokuz belediyesi sınırları içinde, 28 yerleşim yerinin projeleri farklı aşamalarla gündemdedir. 2019’da sağlanacak olan ev/daire sayısı, toplam 3.450 olacak. 2020 sonuna kadar hedeflenen ise, yaklaşık 4.000 daire.

Viyana’nın dokuz belediyesi sınırları içinde, 28 yerleşim yerinin projeleri farklı aşamalarla güncel.

Yeni Belediye Evleri” („Gemeindewohnungen NEU“), % 100’ü Viyana Belediye Konut İnşaat Şirketi’ne (WIGEBA) aittir ve dolayısıyla Viyana Belediyesi’ne aittir. Viyana Belediyesi, kiracılarına yasal güvenlik ve adil koşullar sunmayı vaad eder. Viyana Belediyesi, bu projelere yaklaşık 1,2 milyar euro yatırım yapmakta. Planlanan, her yıl 2.500 ila 3.000 yeni SMART dairenin bitirilip hizmete sunulması. (BİTTİ)

…………………………………………………………
Bölümün Kaynakları:
– www.geschichtewiki.wien.gv.at
– https://de.wikipedia.org
– www.wienerwohnen.at
– https://wohnservice-wien.at

Vielleicht gefällt dir auch